เรือนไทยคุณแม่ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์

1 outdoor space 500 ppl

2 indoor + outdoor spaces 150, 150 ppl

359 หมู่ 7 ถนนบ้านกอก ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000, Khon Kaen
+66 97 307 4111
+66 43 306 298
https://www.facebook.com/ruenthaikhonkaen/
https://www.ruenthaikhonkaen.com/
info@bizdope.com
admin@bizdope.com
polla@bizdope.com
@Thaiwoodenhouse
0973074111
Banquet hall