กิ่งทองใบหยก สตุดิโอ

สตูดิโอ, ขอนแก่น

+66 83 144 6804

ขอนแก่น, ขอนแก่น
ขอนแก่น
+66831446804
https://www.facebook.com/KingThxngbiHykSTudiXo/
gingtongbaiyok@hotmail.com
@KingThxngbiHykSTudiXo