สีแหล่ลาบเป็ด โต๊ะจีนขอนแก่น
แคเทอริ่ง
ขอนแก่น

+66 89 710 9426

บ้านหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
+66897109426
https://www.facebook.com/thojeenkhonkaen/?ref=br_rs