กิ่งทองใบหยก สตุดิโอ

เวดดิ้งแพลนเนอร์, ขอนแก่น

+66 83 144 6804

จ.ขอนแก่น
+66831446804
https://www.facebook.com/KingThxngbiHykSTudiXo/
http://www.gingtongbaiyok.com/
gingtongbaiyok@hotmail.com
@KingThxngbiHykSTudiXo