ห้องอาหาร 5 ดาว ราชาโต๊ะจีนขอนแก่น

แคเทอริ่ง, ขอนแก่น

+66 43 23 9 275

ห้องอาหาร 5 ดาว 3/14 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
+6643239275
+66815927119
piggypuy@hotmail.com
http://www.5starsfood.net/
puy5stars